Otelcilik

Otelcilik

Otelcilik
Yüzyıllar öncesine geri dönersek, insanların seyahat tme ve konaklama ihtiyaçlarının çok eskiden beri var olduğunu ve günümüze kadar bu durumun süregeldiğini anlarız. Osmanlı ve Selçuklu döneminde genellikle ticaretle uğraşan insanlar için inşa edilen hanların bir kısmı hala günümüze kadar korunurken, insanların buraları konaklamak için kullandığını biliriz. Kısacası otelcilik hiç yeni ve günümüze ait bir kavram değildir. Örneğin kervansaraylar da seyahat eden insanların konaklama ihyiyacını karşılamak için yüzyıllar öncesinde inşa edilmiş yapılar olarak ilk göze çarpan yapılardandır. Günümüzde tarihi kentlerde hala yüzyıllar öncesinde yapılmış kervansaraylara rastlamak mümkündür. Bu yapılar aslında Anadolu’nun ilk otelleri olarak kabul edilirler. Otelcilik denildiğinde şüphesiz ilk aklımıza gelen şeyler; geçici bir süreliğine kiraya verilen oda veya daireler, hizmet ve bakımı görevli elemanlar tarafından yapılan yerlerdir. Otelcilik için misafirhane tanımını da kullanmak yanlış olmaz sanıyorum. Çünkü gelen insanlar kalıcı değillerdir, işlerini hallederler ya da tatillerini bitirirler ve konakladıkları yerden ayrılırlar.

Turizm ve Otelcilik

Turizm ve Otelcilik

Otelcilik kelimesinin ilk kullanıldığı yıllara baktığımızda ise on sekisinci yüzyılın başlarına dönebiliriz. Otelcilik kelimesi ilk olarak Fransa’da kullanılmış bir kelimedir ve yüz yıllardır bizim dilimizde de kullanılmaya devam eder. Şu an yaşadığımız yirmi birinci yüzyıla geri dönecek olursak ise otelcilik alanında ciddi anlamda gelişme ve ilerlemenin yaşandığına şahit oluruz. Küreselleşen dünya, buna paralel olarak küreselleşen ekonomi otelcilik ve dolayısıyla turizm sektörünün çehresini değiştirdi diyebiliriz. Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesiyle daha da büyüyen otelcilik sektörü, günümüzün en parlak ve gözde sektörleri arasında çoktan yerini aldı. Teknolojik gelişmeler ulaşım araçlarının ve yollarının sayısını arttırırken, insanların seyahat özgürlüğüne ve alternatiflerine de büyük katkılar sundu. Uçak ve demiryolu gibi seyahat hızını arttıran araçlar, otelcilik sektörünü daha da yukarılara taşıdılar. Örneğin insanlar için bundan yüz yıl önce seyahat etmek günler, haftalar ya da aylar süren bir etkinlikken, günümüzde insanlar sadece saatler içinde kıtaları ve okyanusları aşıp, istedikleri yerlere gidebiliyor. Hal böyle olunca da seyahat eden kişi sayısı çoğalıyor, daha fazla konaklama ihttiyacı doğuyor.

Bir diğer noktada ise otelcilik alanının eğitim kısmına bir göz atabiliriz. Artık otelcilik sektöründe çalışmak için lise ve üniversite düzeyinde eğitim veren pek çok kurum ve kuruluş bulunuyor. Hizmet sektörü gibi zor ve kaliteyi gerektiren bir alanda eğitimli ve yetişmiş insan gücü daha fazla tercih edilir hale gelirken, turizm ve otelcilik alanında eğitim veren kurumların sayısı da giderek artıyor. Özellikle kalifiye ya da ara eleman diye tabir edebileceğimiz elemanların daha çok ihtiyaç duyulduğu oetlcilik alanında eğitimli iş gücüne paralel olarak hizmet kalitesinin daha da arttığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Özellikle hotelrunner gibi kalite anlayışını özümseyen kurumlarda, eğitimli çalışanların daha fazla çalıştığını söyleyebiliriz. Durum böyle olunca da verilen hizmetin kalitesi daha da artıyor elbette. Günümüzde otelcilik alanında yaşanan çeşitlilik ise diğer bir başlık olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü değişen ve gelişen dünya ekonomisine paralel olarak çok daha lüks oteller inşa edilmeye başladı. Lüks otellere ek olarak iş oteller, butik oteller, konsept oteller, tesisler de otelcilik alanında faaliyet gösteren diğer otellerdir. Elbette turizm endüstrisinde her türlü kesime hitap eden çeşitli konseptler yer alıyor. Örneğin iş otellerini göz önünde bulunduracak olursak, fuar, gar, terminal, iş merkezi ve benzeri yerlere daha yakın olduğunu gözlemleriz. Mesala sağlık otellerini ele alacak olursak, bu otellerin de doğaya veya kaplıcalara daha yakın olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Özetle günümüzde otelcilik alanında her türlü bütçe ve her türlü konsepte uygun konaklama yeri bulmak münkün hale geldi.

Beğen  3
Yazar